Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

cover
 • 2019

  • Utgave 6

   • Leder

    lockedAdvokatprøven for Høyesterett – til bistand eller besvær?

    avs. 325 - 326Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedGarantienes pris – om sikringsordningene for bankene

    av
    • Knut Bergo
    s. 327 - 352Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedSakskostnader på dagsordenen i Høyesterett

    av
    • Clement Endresen
    • Gjermund Aasbrenn
    s. 353 - 378Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedEr avståelser tiltak?

    av
    • Marius Gulbranson Nordby
    s. 379 - 385Lesetid ca. 9 minutter
   • Debatt

    lockedBetydningen av konsesjonsvedtak ved erstatningsutmåling etter ekspropriasjon

    av
    • Bjørn Stordrange
    s. 386 - 391Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001