Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedInnsattes rett til fellesskap

    avs. 393 - 394Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedEksklusivitetsrabatter som misbruk av dominans

    av
    • Knut Alexander Johnsen
    • Mads Magnussen
    s. 395 - 415Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedPrinsipielt (u)prinsipiell – når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

    av
    • Michael Reiertsen
    s. 416 - 435Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedTvisteloven § 20-8 – tidspunktet for og omfanget av sakskostnadsavgjørelsen

    av
    • Gjermund Aasbrenn
    s. 436 - 457Lesetid ca. 25 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001