Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 10

  • Utgave 9

   • Leder

    lockedEr gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet?

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 525 - 526Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedKravet som juridisk fiksjon

    av
    • Markus Jerkø
    s. 527 - 558Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRett til å betale kontant?

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 559 - 574Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedMobil-saken i EFTA-domstolen og norske domstoler

    av
    • Jørgen Reinholdtsen
    s. 575 - 589Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001