Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights, tidligere Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, er Nordens ledende forum for analyser, debatt og informasjon om menneskerettigheter. Det ligger på nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets rangering av publiseringskanaler for vitenskaplige tidsskrift.

Tidsskriftet har en bred innfallsvinkel til menneskerettigheter, og publiserer analyser og kommentarer om både tidligere, nåværende og fremtidig spørsmål om menneskerettigheter. Tidsskriftet er flerfaglig og ønsker å formidle på tvers av faglige grenser. Det kom for første gang ut i 1982, og utgis av Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i samarbeid med nordiske forskningssenter for menneskerettigheter. I 2010 fikk tidsskriftets utseende et løft med ny design av Yngve Knausgaard. I tillegg har tidsskriftet fått nye medlemmer i redaksjonsråd og redaksjonskomité, alle forskere og praktikere på toppnivå innenfor feltet.

Nordic Journal of Human Rights byttet utgiver i 2014 til Routledge. Våre kunder har derfor kun tilgang til arkivet.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • lockedKjønn som drivkraft

    av
    • Anne Hellum
    s. 2 - 3Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedVestens individkultur

    av
    • Dag Østerberg
    s. 4 - 10Lesetid under 1 minutt
   • lockedKosmopolitiske fellesskap

    av
    • Atle Møen
    s. 11 - 23Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedUSA og det globale menneskerettigehetsprosjektet

    av
    • Dag Østerberg
    • Asbjørn Eide
    s. 24 - 40Lesetid under 1 minutt
   • lockedLighedens diskrimination

    av
    • Peter Hervik
    s. 41 - 53Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedØkonomiske sanksjoner og etikk

    av
    • Henrik Syse
    s. 54 - 61Lesetid under 1 minutt
   • lockedSanksjonspolitikkens paradokser og forglemmelser

    av
    • Henrik Thune
    s. 65 - 71Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedOndskap

    av
    • Arne Johan Vetlesen
    • Astri Suhrke
    s. 72 - 75Lesetid under 1 minutt
   • lockedUsynlig barnekonvensjon?

    avs. 79 - 83Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedØkonomiske og sosiale rettigheter

    av
    • Astri Suhrke
    • Lise Rakner
    s. 84 - 87Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedTurkiets minoritetsproblem

    av
    • Edward Deverell
    s. 88 - 94Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedBokessay: Grundrettigheder

    av
    • Marius Emberland
    s. 95 - 98Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedBokomtalar

    av
    • Betty Haugen
    s. 111 - 116Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedDen europeiske menneskerettighetsdomstolen

    av
    • Lill-tove Voje
    s. 119 - 129Lesetid ca. 19 minutter