Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights, tidligere Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, er Nordens ledende forum for analyser, debatt og informasjon om menneskerettigheter. Det ligger på nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets rangering av publiseringskanaler for vitenskaplige tidsskrift.

Tidsskriftet har en bred innfallsvinkel til menneskerettigheter, og publiserer analyser og kommentarer om både tidligere, nåværende og fremtidig spørsmål om menneskerettigheter. Tidsskriftet er flerfaglig og ønsker å formidle på tvers av faglige grenser. Det kom for første gang ut i 1982, og utgis av Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i samarbeid med nordiske forskningssenter for menneskerettigheter. I 2010 fikk tidsskriftets utseende et løft med ny design av Yngve Knausgaard. I tillegg har tidsskriftet fått nye medlemmer i redaksjonsråd og redaksjonskomité, alle forskere og praktikere på toppnivå innenfor feltet.

Nordic Journal of Human Rights byttet utgiver i 2014 til Routledge. Våre kunder har derfor kun tilgang til arkivet.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Nordic Journal of Human Rights | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Person, familie og arv, Prosess, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

  • Utgave 4

  • Utgave 3

    Loading interface...
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2001