Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør

Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Kontakt

E-post: marit.rokkones@gmail.com

Bøker for anmeldelse: Inger Johanne Pettersen, NTNU, 7491 Trondheim, Norge

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedDigitalisering er blitt en del av det moderne liv

    av
    • Roar Hoff
    s. 186 - 186Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedHindre for digitalisering

    av
    • Rune Skjelvan
    s. 187 - 194Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedBusiness analytics og big data - nye navn på gamle fag?

    av
    • Jonas Andersson
    • Stein W. Wallace
    s. 196 - 201Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedDigital tjenesteyting - enkelhet er en suksessfaktor og trygghet tas for gitt

    av
    • Ørjan Bagn
    s. 203 - 207Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedLønnsom og enkel digital post

    av
    • Thomas Mathisen
    s. 208 - 211Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedDigitalisering av helsesektoren - Digital dialog mellom pasient og fastlege; samfunnskonsekvenser

    av
    • Endre Dyrøy
    s. 212 - 216Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedTeori vs. praksis i økonomistyringen - noen betraktninger

    av
    • Terje Berg
    s. 219 - 226Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedMangelfulle arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn

    avs. 228 - 237Lesetid ca. 16 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002