Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedSkatteklagenemndene og EFTA-domstolen

    av
    • Hugo P Matre
    s. 177 - 178Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedVil jurister ødelegge jussen?

    av
    • Morten Eriksen
    s. 179 - 185Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedBevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten

    avs. 186 - 199Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedTvangslønn

    av
    • Benn Folkvord
    s. 200 - 209Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedDomstolenes prøvelsesrett i internprisingssaker – Kommentar til «Norland-dommen»

    av
    • Finn Backer-Grøndahl
    s. 210 - 220Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedBeskatning av norske investorer i utenlandske Private Equity fond

    av
    • Liv Haneberg Lundqvist
    s. 221 - 246Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedUttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

    av
    • Anders V. Heieren
    s. 247 - 255Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedSkatteplikt for kapitalforvaltning i stiftelser

    av
    • Njaal Arne Høyland
    s. 256 - 266Lesetid ca. 15 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001