Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger; professor II, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Christin Knudsen

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef, Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat, Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat, EY

Kontakt

Eivind Furuseth, Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

E-post: eivind.furuseth@bi.no og benn.folkvord@uis.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedScheel utvalget

    av
    • Hugo P Matre
    Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedScheel-utvalget: For mye - for sent

    avs. 3 - 18Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedAlminnelig inntekt hos Scheel-utvalget

    avs. 19 - 24Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedScheel-utvalget om merverdiavgift - noen observasjoner

    av
    • Nils Petter Eriksen
    s. 25 - 34Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedInternasjonal skatteplanlegging og interntransaksjoner i konsern – refleksjoner rundt Trinc og Trag-dommen

    av
    • Morten Eriksen
    s. 35 - 69Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedVilkåret «uriktige eller ufullstendige opplysninger» i omgåelsessaker

    av
    • Thale Kristine Fannemel Espeli
    s. 70 - 88Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSkatteloven § 13-1 og forholdet til OECDs retningslinjer - replikk

    av
    • Kristian Kvamme
    s. 89 - 91Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNår noe er nært og naturlig – Tilknytningskravet som vilkår for fradragsrett for inngående merverdiavgift

    av
    • Henning Kristiansen
    s. 92 - 120Lesetid ca. 35 minutter
 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001