Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedStatsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 187 - 188Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2015

    avs. 189 - 255Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedOm OECD’s BEPS-prosjekt, et feilslått internasjonalt skattesystem og mangel på godt alternativ - en kommentar til professor Ole Gjems-Onstad i SR 2016 s. 2

    av
    • Stig Sollund
    s. 256 - 265Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedDen som lever, får se - Svar til ekspedisjonssjef Stig Sollund om formulary apportionment

    avs. 266 - 267Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedDet Globale Forums standard for transparens og informasjonsutveksling etter anmodning på skatteområdet

    av
    • Torsten Fensby
    • Per Olav Gjesti
    • Leif Rosenfeld
    s. 268 - 288Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001