Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedKlagebehandling og ressursbruk

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 169 - 170Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedHvordan påvirkes inntektsskattegrunnlaget av merverdiavgift?

    av
    • Snorre Farstad
    s. 171 - 202Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedHva er bevistema ved tilleggsskatt?

    av
    • Benn Folkvord
    s. 203 - 209Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedYtring

    av
    • Hilde Widerberg
    s. 210 - 212Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2016

    avs. 213 - 248Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedThinggaarddommen – uttaksbeskatning?

    av
    • Petter Dragvold
    s. 249 - 252Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001