Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

  • Utgave 3-4

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedUnødvendig komplisert skatterett?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedInntektsfradrag for bidrag til ideelle organisasjoner

    av
    • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
    s. 3 - 14Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedÅrsakssammenheng og inntektsreduksjon i skatteloven § 13-1 første ledd

    av
    • Andreas Bullen
    • Alexander Beck
    s. 15 - 77Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • lockedAksjesparekonto

    av
    • Benn Folkvord
    s. 78 - 87Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedBeskatning av infrastrukturtiltak etter merverdiavgiftsloven

    av
    • John Eriksen
    • Steinar Bergh
    s. 88 - 97Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedMerverdiavgift ved utleie av vare mellom norsk og dansk virksomhet

    av
    • Anders Mikelsen
    s. 98 - 114Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedUheldig innsnevring av momskompensasjonsordningen

    avs. 115 - 119Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForholdet mellom skatteplikt og straffbar opplysningssvikt

    av
    • Ann Johnsen
    s. 120 - 130Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedNoe om inntektskilder

    av
    • Kåre Jacobsen
    s. 131 - 159Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2017

    avs. 160 - 205Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001