Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører:
Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedRevitalisert omgåelsesnorm?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 89 - 89Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedOpplysningssvikt som vilkår for ileggelse av sanksjoner på ulike nivåer: Lik ordlyd – ulike terskler?

    av
    • Stine-Karethe Jensen
    s. 90 - 104Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedPå høy tid med kontantstrømskatt

    av
    • Petter Osmundsen
    s. 105 - 121Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedKontantstrømskatt: Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det

    av
    • Benn Folkvord
    s. 122 - 128Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedSkatteloven § 6-24 og tilgrensende problemstillinger

    av
    • Arild Vestengen
    • Mats Hennum Johanson
    s. 129 - 143Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedGrensen for skattefri personalrabatt i arbeidsforhold

    av
    • Janne Hagen Lygren
    s. 144 - 151Lesetid ca. 11 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001