Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører:
Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedMer lovregulering av virksomhetsbegrepet?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 153 - 154Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBortfaller den straffbare opplysningsplikten i straffesaker når skatteretten blir vanskelig?

    av
    • Morten Eriksen
    s. 155 - 199Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2018

    avs. 200 - 222Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedTapsføring av fordringer etter merverdiavgiftsloven § 4-7

    av
    • Helle Dokken Austvik
    s. 223 - 229Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedAvgiftsrettens tilknytningskrav – omsetning i og utenfor virksomhet

    av
    • Anders Mikelsen
    s. 230 - 238Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001