Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for eiendomsrett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Eiendom, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 2

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Leder

    av
    • Katrine Broch Hauge
    s. 102 - 104Lesetid ca. 3 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvilke krav stilles til samsvar mellom private reguleringsforslag og overordnede arealplaner?

    av
    • Hanne Winger Minde
    s. 105 - 140Lesetid ca. 45 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Grunnbokens troverdighet om begrensede rettigheters innhold

    av
    • Theodor Karlsen
    • Matias Tvermyr Holmen
    s. 141 - 172Lesetid ca. 40 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Eierskap til og styring og kontroll av kraftressursene

    av
    • Per Håkon Høisveen
    s. 173 - 187Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 1

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005