Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manuskripter som ønskes vurdert for publikasjon, sendes som Word-fil per e-post til redaktørene anne.froseth@jur.uib.no eller t.l.wilhelmsen@jus.uio.no. Redaktørene mottar gjerne også ideer til artikler.

Redaktører

Anne Marie Frøseth, dr. juris, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, dr. juris, professor, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, ph.d., advokat, LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett; dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat, Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, dr. juris, professor, Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, ph.d., professor, Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, ph.d., saksbehandler, Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat, Gjensidige

Kontakt

Anne Marie Frøseth: anne.froseth@uib.no

Trine-Lise Wilhelmsen: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

cover
 • 2019

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedDen rettskildemessige vekten av hensynet til effektiv masseforvaltning

    av
    • Runar Narvland
    s. 63 - 66Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedStatens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd

    av
    • Birgitte Hagland
    s. 67 - 99Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedOm organansvar – når den juridiske personen blir personlig ansvarlig for organets skadevoldende handling

    av
    • Sindre Abusland Svendsen
    s. 100 - 124Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtenlandske arbeidstakere – forholdet til forsikringsplikten etter yrkesskadeforsikringsloven

    av
    • Marit Asphaug
    s. 125 - 154Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016