Tidsskrift for Erstatnings­rett

Fra og med 2016-årgangen har tidsskriftet skiftet navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedErstatningsretten og europeisk innflytelse

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedSkadelidtes medvirkning – bilansvarsloven (BAL) § 7

    avs. 3 - 32Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedErstatningsrettens internasjonalisering

    avs. 33 - 61Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedUng ufør-ordningen i folketrygden

    av
    • Roger Spidsberg
    s. 62 - 82Lesetid ca. 30 minutter
 • 2004