Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedGrunnlovfesting av barns rettigheter

    avs. 1 - 5Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedVidereføring på det familierettslige området og i arbeidsmarkedspolitikken. Store omstillinger i helsetjenesten. - Om stønader og lovforslag framsatt høsten 2011

    av
    • Aslak Syse
    s. 6 - 49Lesetid ca. 1 time
   • lockedKort om den nye vergemålsloven

    av
    • Eldbjørg Kluften
    s. 51 - 64Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedRettslig overprøving i barnevernssaker – oppsettende virkning, anke til lagmannsrett, hvilke vedtak kan overprøves

    avs. 65 - 70Lesetid ca. 7 minutter
 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003