Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • lockedHefter en norsk advokat for eventuelle feil begått av engelske rådgivere?

    av
    • Berit Stokke
    s. 64 - 69Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedAmerikansk verdipapirlovgivning sett med norske øyne

    av
    • Tore Mydske
    s. 70 - 106Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedInternasjonalisering av kontraktsretten

    avs. 107 - 124Lesetid ca. 25 minutter
  • Utgave 1

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995