Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør:
Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 2

   • lockedFjerning av offshoreinstallasjoner – noen utviklingstrekk og refleksjoner om behovet for å utarbeide en standard fjerningskontrakt for norsk sokkel

    av
    • Jon D. Bjerkem
    s. 3 - 24Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedAnsettelse på prøve – fordeler, utfordringer og fallgruver

    avs. 25 - 41Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedInnsidedefinisjonen – kravene til presis informasjon og krav til sannsynlighet

    av
    • Fredrik Berg
    s. 42 - 56Lesetid ca. 17 minutter
  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995