Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

cover
 • 2019

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedStoppningsrätt i godstransports slutskede

    av
    • Svante O. Johansson
    s. 3 - 14Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedTilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr. 1 ved kreditorskifte

    av
    • ph.d Miriam Skag
    s. 15 - 37Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDocument production under the NOMA Rules of Evidence

    av
    • Daria Kozlowska-Rautiainen
    s. 38 - 53Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedPåkravsgaranti – noen betraktninger i tilknytning til Rt. 2012 s. 1267 (Silvercoin-dommen)

    av
    • Karine Mørk Rasmussen
    • Per Nyheim
    s. 54 - 88Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedSterkere virkemidler med utilsiktede konsekvenser i norsk markedsføringslov?

    av
    • Monica Viken
    s. 89 - 122Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedFaktumtidspunktet ved konkurranserettslig inngrep mot foretakssammenslutninger

    av
    • Eirik Østerud
    s. 123 - 147Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMarkus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige ramme. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav:

    av
    • Magne Strandberg
    s. 148 - 155Lesetid ca. 12 minutter
 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995