Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedRettslige sider ved forvaltningens mediehåndtering

    avs. 321 - 360Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRelativism i juridiken

    av
    • Torben Spaak
    s. 361 - 387Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedFramtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap

    av
    • Claes Sandgren
    s. 388 - 407Lesetid ca. 20 minutter
   • Debatt

    lockedRet og retfærdighed hos Henrik Zahle

    av
    • Amnon Lev
    s. 408 - 420Lesetid ca. 17 minutter
   • Debatt

    lockedPragmatisk formalisme og vice versa – en kommentar til Hans Petter Graver

    av
    • Benedikte Moltumyr Høgberg
    s. 421 - 429Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBorgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar

    av
    • Geir Stenseth
    s. 430 - 435Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJørgen Dalberg-Larsen: Dansk rettsfilosofi. Udviklingslinjer og portrætter

    av
    • Dag Michalsen
    s. 436 - 446Lesetid ca. 21 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Jørgen Engbo: Straffefuldbyrdelsesret. 2. udgave.

    av
    • Merete Meidell
    s. 447 - 453Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOle Lando, Elisabeth Thuesen, Christina Tvarnø og Kim Østergaard: Udenrigshandelens kontrakter. 5. utgave.

    avs. 454 - 459Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedStefan Lindskog: Skiljeförfarande. En kommentar

    av
    • Gunnar Nerdrum
    s. 459 - 465Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMax Lyles: A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström's Critique of Legal Science. Academic dissertation

    av
    • Jes Bjarup
    s. 465 - 504Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnne Robberstad: Rettskraft

    av
    • Peter Westberg
    s. 504 - 506Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDitlev Tamm, Claus Bjørn, Morten Westrup (red.): Til det almindelige bedste ... Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789–1802

    av
    • Peter Garde
    s. 507 - 511Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 512 - 526Lesetid ca. 16 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980