Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4-5

   • lockedRettsøkonomi i juridisk argumentasjon

    avs. 393 - 440Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedDen nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

    av
    • Michael Bogdan
    s. 442 - 465Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedIdentitetsspørsmål i strafferetten og straffeprosessen

    av
    • Thomas Frøberg
    s. 466 - 506Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedGrænser i dansk ejendomsret?

    av
    • Helle Ina Elmer
    s. 508 - 530Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedHenvisninger til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett

    av
    • Anders Mikelsen
    s. 532 - 560Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 561 - 579Lesetid ca. 22 minutter
   • Debatt

    lockedRomersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale

    av
    • Marit Halvorsen
    s. 580 - 597Lesetid ca. 23 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMia Carlsson: Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

    avs. 598 - 613Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNiels Fenger og Morten P. Broberg: Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 613 - 621Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Garde: Dommerens litteraturhistorie

    av
    • Jon Stokholm
    s. 621 - 623Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCarl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten

    av
    • Inger B. Ørstavik
    s. 623 - 627Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCaroline Heide-Jørgensen: Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed

    av
    • Henning Koch
    s. 628 - 642Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnnette Faye Jacobsen: Husbondret – Rettighedskulturer i Danmark 1750–1920

    av
    • Helle Vogt
    s. 642 - 644Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKristin Kielland-Mørdre, Anne-Lise H. Rolland, Karen Sophie Steen, Per Gammelgård og Carsten Anker: Konflikt, mekling og rettsmekling

    av
    • Gunnar Nerdrum
    s. 644 - 647Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedStefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl.

    av
    • Maria Astrup Hjort
    s. 648 - 649Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDag Michalsen: Romerrettsideologi

    av
    • Lars Björne
    s. 649 - 653Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErik Monsen: Berikelseskrav – Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

    avs. 653 - 662Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHenriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

    av
    • Jakob Heidbrink
    s. 662 - 671Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEivind Smith: Konstitusjonelt demokrati

    av
    • Ellen Margrethe Basse
    s. 671 - 673Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTrine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull: Handbook in Hull Insurance

    av
    • Erik Blaker
    s. 674 - 676Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 677 - 694Lesetid ca. 21 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980