Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør:
Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4-5

   • lockedRettsøkonomi i juridisk argumentasjon

    avs. 393 - 440Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedDen nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

    av
    • Michael Bogdan
    s. 442 - 465Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedIdentitetsspørsmål i strafferetten og straffeprosessen

    av
    • Thomas Frøberg
    s. 466 - 506Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedGrænser i dansk ejendomsret?

    av
    • Helle Ina Elmer
    s. 508 - 530Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedHenvisninger til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett

    av
    • Anders Mikelsen
    s. 532 - 560Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 561 - 579Lesetid ca. 22 minutter
   • Debatt

    lockedRomersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale

    av
    • Marit Halvorsen
    s. 580 - 597Lesetid ca. 23 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMia Carlsson: Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

    avs. 598 - 613Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNiels Fenger og Morten P. Broberg: Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 613 - 621Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Garde: Dommerens litteraturhistorie

    av
    • Jon Stokholm
    s. 621 - 623Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCarl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten

    av
    • Inger B. Ørstavik
    s. 623 - 627Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCaroline Heide-Jørgensen: Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed

    av
    • Henning Koch
    s. 628 - 642Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnnette Faye Jacobsen: Husbondret – Rettighedskulturer i Danmark 1750–1920

    av
    • Helle Vogt
    s. 642 - 644Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKristin Kielland-Mørdre, Anne-Lise H. Rolland, Karen Sophie Steen, Per Gammelgård og Carsten Anker: Konflikt, mekling og rettsmekling

    av
    • Gunnar Nerdrum
    s. 644 - 647Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedStefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl.

    av
    • Maria Astrup Hjort
    s. 648 - 649Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDag Michalsen: Romerrettsideologi

    av
    • Lars Björne
    s. 649 - 653Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErik Monsen: Berikelseskrav – Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

    avs. 653 - 662Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHenriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

    av
    • Jakob Heidbrink
    s. 662 - 671Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEivind Smith: Konstitusjonelt demokrati

    av
    • Ellen Margrethe Basse
    s. 671 - 673Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTrine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull: Handbook in Hull Insurance

    av
    • Erik Blaker
    s. 674 - 676Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 677 - 694Lesetid ca. 21 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002