Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 4-5

   • lockedEn Nordisk Restatement

    av
    • Ole Lando
    s. 495 - 506Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedEr EFTA-domstolen mer katolsk enn paven?

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 507 - 575Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • lockedUtgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten

    av
    • Jakob Heidbrink
    s. 577 - 610Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSannhetsvitnet

    av
    • Ingrid Rindal Lundeberg
    s. 611 - 645Lesetid ca. 45 minutter
   • locked«Thi intet er naturligere og retfærdigere end Qvindekjønnets lige Arveret med Mandskjønnet»

    av
    • Helle Vogt
    s. 647 - 674Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedHva må skje med juryordningen?

    av
    • Lars-Jonas Nygard
    s. 675 - 693Lesetid ca. 20 minutter
   • Debatt

    lockedMedisinsk sakkyndighet; moral misforstått som vitenskap?

    av
    • Sverre Langård
    • Per Søstrand
    s. 694 - 698Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTarjei Bekkedal: Frihet, likhet og fellesskap

    av
    • Michael Steinicke
    s. 699 - 705Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Garde: Nye Ariadnetråde

    avs. 705 - 706Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst

    av
    • Jørgen Dalberg-Larsen
    s. 706 - 711Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLynn P. Nygaard: Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard

    avs. 711 - 713Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedThomas Wilhelmsson: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor

    s. 714 - 721Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCarin Ulander-Wänman: Företrädesrätt till återanställning

    av
    • Stein Evju
    s. 721 - 724Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 725 - 742Lesetid ca. 21 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980