Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedErstatning for preventive utgifter

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 1 - 72Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
   • lockedRevealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices

    av
    • Gunnar Grendstad,
    • William R. Shaffer
    • Eric N. Waltenburg
    s. 73 - 101Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedGod förvaltning – från grundläggande till männsklig rättighet?

    av
    • Matti Niemivuo
    s. 102 - 116Lesetid ca. 19 minutter
   • Debatt

    lockedRentesats ved internasjonale kjøp

    av
    • Marius Sollund
    s. 118 - 132Lesetid ca. 19 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohs. Andenæs: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. Samlet utgave ved Kjell V. Andorsen

    avs. 133 - 139Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMikael Berglund: Cross-Border Enforcement of Claims in the EU

    avs. 139 - 141Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer: en oversikt over problemstillinger: vedtektsregulering

    av
    • Karl-Anders Grønland
    s. 145 - 151Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnne Hellum og Kirsten Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett

    av
    • Ruth Nielsen
    s. 151 - 152Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGeraint Howells og Reiner Schulze (red.): Modernising and Harmonising Consumer Contract Law

    avs. 152 - 154Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAlf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck, (red.): Hvitvasking

    av
    • Gunnar Nerdrum
    s. 155 - 158Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNils Jareborg: Mening, värde och rationalitet. Cuvée 1974 i ny tappning

    av
    • Jørgen Dalberg-Larsen
    s. 159 - 162Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law

    av
    • Markus Jerkø
    s. 162 - 169Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer Henrik Lindblom: Grupptalan i Sverige. Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång

    avs. 170 - 175Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedStefan Lindskog: Kapitalbrist i aktiebolag

    avs. 175 - 181Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge og Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer

    av
    • Gudrun Holgersen
    s. 182 - 193Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedAnne Robberstad: Sivilprosess

    av
    • Christian Reusch
    s. 193 - 208Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSten Schaumburg-Müller: Fem retsfilosofiske teser

    avs. 208 - 211Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBeate Sjåfjell: Towards a Sustainable European Company Law – A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case

    av
    • Erling Hjelmeng
    s. 212 - 214Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSusann Funderud Skogvang: Samerett. 2. utg.

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 215 - 221Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCarl Svernlöv: Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. 2 uppl.

    av
    • Rolf Dotevall
    s. 221 - 223Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 224 - 246Lesetid ca. 25 minutter
 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980