Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

   • lockedBevist utover enhver rimelig tvil

    av
    • Eivind Kolflaath
    s. 135 - 196Lesetid ca. 1 time
   • lockedHandelsrättens teori: en teoretisk referensram för handelsrättslig forskning

    av
    • Petri Mäntysaari
    s. 197 - 229Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi

    avs. 230 - 249Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedKomparativ- och migrationsrättsliga perspektiv på begreppen sjukdom och arbetsoförmåga avseende rätt till kontantförmån - Det svensk-norska exemplet

    av
    • Lotta Vahlne Westerhäll
    s. 250 - 283Lesetid ca. 40 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utg

    av
    • Sigrid Eskeland Schütz
    s. 284 - 300Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnders Henriksen: Krigens folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse

    av
    • Kjetil Mujezinovic Larsen
    s. 300 - 304Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Høilund: Frygtens ret

    av
    • Nils Christie
    s. 305 - 306Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOla Mestad: Anton Martin Schweigaard - Professorpolitikeren

    av
    • Jens Evald
    s. 307 - 311Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedIngunn Elise Myklebust: Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø

    av
    • Marianne Reusch
    s. 311 - 319Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 320 - 348Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980