Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedDomstolskontroll med lover på det økonomiske området – lovgivers vurdering av lovens grunnlovsmessighet

    av
    • Stig H. Solheim
    s. 1 - 48Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedHøjesterets dom om Lissabontraktaten: Hvad har vi Højesterets ord for? Og hvor står vi nu?

    av
    • Karen Dyekjær
    s. 49 - 76Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedStandards of interpretation – Rejoinder to Føllesdal

    av
    • William R. Shaffer
    • Gunnar Grendstad,
    • Eric N. Waltenburg
    s. 77 - 89Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.): Law and disputing in the Middle Ages

    av
    • Gunnar Eriksen
    s. 90 - 95Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave, 4. utgave Bind I og II

    avs. 95 - 102Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCarina Risvig Hansen: Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive

    av
    • Tom Madell
    s. 102 - 105Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSarah Haverkort-Speekenbrink: European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue

    av
    • Vibeke Blaker Strand
    s. 105 - 113Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEivind Kolflaath: Bevisbedømmelse i praksis

    avs. 113 - 118Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOlav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar

    av
    • Bjarte Thorson
    s. 118 - 124Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMiriam Skag: Startpunktet for foreldelsesfrister

    avs. 124 - 126Lesetid ca. 4 minutter
 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980