Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

   • lockedTrovärdighetens dimensioner

    av
    • My Pettersson
    s. 3 - 27Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedEn standardtilnærming til Grunnloven § 112

    av
    • Gøran Østerman Thengs
    s. 28 - 67Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedLokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom

    avs. 68 - 99Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedDommere og forsvaret av rettsstaten

    avs. 100 - 106Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedGode grunner for tvil

    av
    • Leif-Petter Olaussen
    s. 107 - 108Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedMisforstått kritikk

    av
    • Svein Magnussen
    • Dag Erik Eilertsen
    • Ulf Stridbeck
    • Karl Halvor Teigen
    • Ellen Wessel
    s. 109 - 111Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.

    av
    • Leif-Petter Olaussen
    s. 112 - 114Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Høilund: Naturret som samfundskritik

    av
    • Sören Koch
    s. 115 - 121Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist: Juridik på svenska i Finland: Perspektiv på språk och rätt.

    avs. 122 - 124Lesetid ca. 5 minutter
 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980