Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

   • lockedTrovärdighetens dimensioner

    av
    • My Pettersson
    s. 3 - 27Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedEn standardtilnærming til Grunnloven § 112

    av
    • Gøran Østerman Thengs
    s. 28 - 67Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedLokal sedvanerett - knyttet til fast eiendom

    avs. 68 - 99Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedDommere og forsvaret av rettsstaten

    avs. 100 - 106Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedGode grunner for tvil

    av
    • Leif-Petter Olaussen
    s. 107 - 108Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedMisforstått kritikk

    av
    • Svein Magnussen
    • Dag Erik Eilertsen
    • Ulf Stridbeck
    • Karl Halvor Teigen
    • Ellen Wessel
    s. 109 - 111Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.

    av
    • Leif-Petter Olaussen
    s. 112 - 114Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Høilund: Naturret som samfundskritik

    av
    • Sören Koch
    s. 115 - 121Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist: Juridik på svenska i Finland: Perspektiv på språk och rätt.

    avs. 122 - 124Lesetid ca. 5 minutter
 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980