Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

   • lockedÅrsaksspørsmål ved krav om erstatning for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    • Magne Strandberg
    s. 141 - 205Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • lockedKvalitativ legalitet:

    av
    • Markus Naarttijärvi
    s. 206 - 234Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedKroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet

    av
    • Mattias Hjertstedt
    s. 235 - 271Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedObligationsrätt i Norden – nuläge och utmaningar

    av
    • Johnny Herre
    s. 272 - 298Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett

    av
    • Lars Henrik Gam Madsen
    s. 299 - 306Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAzad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

    av
    • Michael Gøtze
    s. 307 - 316Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCaroline Johansson: Tjänestepensionen möter EU-rätten Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

    avs. 317 - 321Lesetid ca. 8 minutter
   • Leder

    lockedNye bøker 2–3/2018

    av
    • Inger Hamre
    s. 322 - 323
  • Utgave 1

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980