Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Utgave 5

   • lockedMed instruks skal landet byggjast?

    av
    • Eirik Holmøyvik
    s. 461 - 492Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHohfelds rettigheter

    av
    • Johan Vorland Wibye
    s. 493 - 533Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedForskningsetikk for jurister

    av
    • Marit Halvorsen
    s. 534 - 574Lesetid ca. 50 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEric Grahn & Susanna Kjällström: Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen

    av
    • Sören Öman
    s. 575 - 577Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMaria Vea Lund: Passivitet

    avs. 578 - 579Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSilje Karine Nordtveit: Når oppstår en fordring?

    avs. 580 - 581Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 5/2018

    av
    • Inger Hamre
    s. 582 - 584
  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980