Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 5

  • Utgave 3-4

   • lockedÄr den nordiska rättskulturella tanketraditionen ofullgången?

    av
    • Claes Martinson
    s. 209 - 268Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedOmgåelse i aksjeselskapsretten*

    av
    • Henrik Skar
    s. 269 - 306Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedIncreasing Openness of Court Proceedings?*

    av
    • Maija Dahlberg
    s. 307 - 341Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedHar forordninger direkte virkning under EØS-avtalen?

    av
    • Tarjei Bekkedal
    s. 342 - 378Lesetid ca. 40 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOle-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property

    avs. 379 - 386Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJorun I. Rui: Mistenktes innsyn i straffesaken – I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll.

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 387 - 393Lesetid ca. 12 minutter
   • Leder

    lockedNye bøker 3–4/2019

    av
    • Inger Hamre
    s. 394 - 397Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980