Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet

Marte H. Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, rådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedYtring

    avs. 2 - 5Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedKan politiet formane en mistenkt om å forklare seg?

    avs. 6 - 25Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Anne Sofie Hippe
    s. 26 - 29Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFra Høyesterett

    av
    • Øistein Aamodt
    s. 30 - 35Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    av
    • Ulf Stridbeck
    s. 36 - 40Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedFra riksadvokaten

    av
    • Runar Torgersen
    s. 41 - 56Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedFra menneskerettighetsdomstolen

    avs. 57 - 68Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 69 - 74Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedErling Eide: Bevisvurdering – Usikkerhet og sannsynlighet.

    av
    • Christian Dahlman
    s. 75 - 78Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLinda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen: Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.

    avs. 79 - 85Lesetid ca. 11 minutter
 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001