Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet

Marte H. Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, rådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedForord

    av
    • Ulf Stridbeck
    • Inger Marie Sunde
    s. 127 - 128Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedDatakrimretten i «fugleperspektiv»

    av
    • Inger Marie Sunde
    s. 129 - 147Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedTeknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem

    av
    • Jul Fredrik Kaltenborn
    s. 148 - 167Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedHar vi behov for straffebud om datakriminalitet?

    av
    • Inger Marie Sunde
    s. 168 - 185Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedSpeilkopiering av databærere hos advokat og retten til konfidensiell rettslig bistand

    av
    • Marita Haug Haaland
    s. 186 - 208Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedMandat til å sortere digitalt materiale

    av
    • Maria Astrup Hjort
    s. 209 - 234Lesetid ca. 35 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001