Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

Redaksjon

Runar Torgersen, førstestatsadvokat hos Riksadvokatembetet

Marte H. Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Bergen

Tage Henningsen, rådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedPrinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv

    av
    • Lisbeth Fullu Skyberg
    s. 237 - 257Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPrivat provokasjon

    av
    • Yasmine Halnes
    • Synnøve Ugelvik
    s. 258 - 287Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedForvaring av barn

    av
    • Kristine Breistein Drake
    s. 288 - 312Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2018

    avs. 313 - 336Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 337 - 340Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    av
    • Ulf Stridbeck
    s. 341 - 344Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedFra riksadvokaten

    av
    • Runar Torgersen
    s. 345 - 354Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 355 - 366Lesetid ca. 17 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001