Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • lockedUtilregnelighet hos barn mellom 15 og 18 år: Utfordringer og muligheter

    av
    • Linda Gröning
    • Øyvind Ottesen
    • Kari Øverland
    s. 3 - 19Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedVernet av belastende opplysninger: Bevisfritak ved tap av sosialt omdømme

    av
    • Beate Kathrine Berge
    s. 20 - 43Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2020

    avs. 44 - 75Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 76 - 80Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    avs. 81 - 86Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedFra riksadvokaten

    av
    • Runar Torgersen
    s. 87 - 96Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 97 - 103Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKatrine Holter: Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten

    avs. 104 - 113Lesetid ca. 14 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001