Andenæs' Norsk straffeprosess

Andenæs' Norsk straffeprosess

Ajourføringshefte

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

I denne boken presenteres endringer i lovgivningen og ny rettspraksis som har kommet til siden Andenæs' Norsk straffeprosess, 4. utgave, ble utgitt i 2009, og fram til midten av 2016.

Johs. Andenæs' Norsk straffeprosess er et standardverk i norsk straffeprosess. Siden boken kom ut, er straffeprosessloven endret en rekke ganger. Ny straffelov trådte i kraft i 2015 og gjorde en lang rekke henvisninger og eksempler i boken uaktuelle. Ved siden av dette har både Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstol fortsatt sin rettsutviklende og rettsavklarende virksomhet. På en rekke punkter er Norsk straffeprosess derfor ikke oppdatert og for enkelte temaer langt på vei misvisende.

Dette ajourføringsheftet gir en oversikt over nye lovregler og rettsavgjørelser fram til 1. juli 2016. Heftet bygger på samme disposisjon som Norsk straffeprosess, med henvisninger til de sidene der teksten er oppdatert. Målgruppen er først og fremst juridiske studenter, men heftet kan også være til nytte for praktiserende jurister.

Tor-Geir Myhrer (dr. juris 2000) er professor ved Politihøgskolen. Morten Holmboe (ph.d. 2016) er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen og forskningsleder ved Politihøgskolens forskningsavdeling. Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt.