Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

7. utgave

Dette er en ny og oppdatert utgave av boken som behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper.

Hovedvekten er lagt på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985, men også allmenne privatrettslige og offentligrettslige regler omtales. Sentrale kapitler i boken handler om selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av andeler, avvikling og konkurs.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2010
 • ISBN:
  9788215012490
 • Sider:
  288
 • Utgave:
  7. utgave