Asle Aarbakke

Asle Aarbakke

Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Cand.jur. 1990.

Aarbakke har spesialisert seg på selskapsrett.

Han ble cand.jur. i 1990 ved Universitetet i Oslo. Etter eksamen begynte han i Justisdepartementets lovavdeling, hvor han jobbet frem til 1993. Da fikk han stillingen som dommerfullmektig i Sunnhordland. Fra 1994 til 1999 var Aarbakke juridisk sekretær til Bjørn Haug, daværende dommer og president i EFTA-domstolen (Luxembourg).

Aarbakke begynte å jobbe i BAHR i 2000 og ble partner allerede året etter. Aarbakke er medforfatter av Aksjeloven og _Allmennaksjeloven. Lovkommentar, 4. utgave (2017), sistnevnte sammen med Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre.

Bøker Asle Aarbakke

Fagbøker