Eiendom og juss

Eiendom og juss

Vol. 2, Urbane områder

Mange forbinder fremdeles jordskifterettens arbeid med landbruk og tiltak knyttet til ulike former for utmarksforvaltning, men jordskiftelovens virkemidler er i dag ikke begrenset til såkalte LNF-R-områder. Jordskiftelovens virkemidler kan brukes i byer og på tettsteder. Dette gir grunnlag for å vie en egen bok til temaet jordskifte i urbane områder.

Forfatterne setter søkelyset på noen utvalgte sakstyper som har stor praktisk nytte i byer og på tettsteder, og som trolig vil få enda større oppmerksomhet og betydning i årene som kommer. Et viktig mål med boken er å få frem hvordan jordskifteretten kan bruke lovens virkemidler i byer og på tettsteder.

Boken vil først og fremst rette seg inn mot advokater, eiendomsutviklere, offentlige planleggere og jordskiftedommere.

«Eiendom og juss» (vol. 2) er redigert av Fredrik Holth, Per Kåre Sky og Einar Hegstad. Alle er ansatt ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2022
 • ISBN:
  9788215054353
 • Sider:
  288
 • Utgave:
  1. utgave