Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven

Kommentarutgave

3. utgave

Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Eiendomsskatten berører svært mange nordmenn. Mange opplever et økende skattetrykk - eiendomsskatt skal betales i tillegg til formuesskatt. Regelverket er uoversiktlig. I denne boken gjennomgås eiendomsskattelovens regler, supplert med omfattende referanser til praksis.

Boken henvender seg først og fremst til personer som arbeider med eiendomsskatt, bedrifter og personer som ellers ønsker å sette seg inn i regelverket.

Advokatfirmaet Harboe & Co er et rendyrket og ledende firma innen skatte- og avgiftsrett. Firmaet bistår virksomheter og privatpersoner med rådgivning og prosedyre for domstolene innen alle områder av skatte- og avgiftsretten, herunder eiendomsskatt.

Papirutgaver av kommentaren