Ekspropriasjons­rett

Ekspropriasjons­rett

Kort forklart

«Ekspropriasjonsrett – kort forklart» er en innføringsbok i ekspropriasjon. Ekspropriasjon er i korte trekk en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot erstatning. Boken tar sikte på å gi en pedagogisk og aktuell fremstilling av ekspropriasjonsretten. Boken vil først og fremst behandle ekspropriasjonserstatningsloven og de domstolskapte prinsipper ved erstatningsutmåling. Andre sentrale emner er saksgangen i en ekspropriasjonssak, de overordnede rammer i Grunnloven § 105 og erstatningsutmålingen.

Fremstillingen skal passe både for studenter og andre som trenger en innføring i rettsområdet.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2021
 • ISBN:
  9788215030289
 • Sider:
  240
 • Utgave:
  1. utgave