Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen

Lektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master i rettsvitenskap 2007

Ingrid Wang Larsen er født i 1982 og er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2007. Hun er ansatt som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss. Larsen underviser i blant annet ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett, miljørett og prosessrett.

Hun har tidligere jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet med blant annet minerallovgining og selskapslovgivning. Hun har også vært universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo og advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessens avdeling for fornybar energi. I tillegg sitter hun i redaksjonsrådet for tidsskriftet Kart og Plan.

Bøker av Ingrid Wang Larsen

Broch Hauge, Katrine, Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen, Ekspropriasjonsrett. Kort forklart, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler