Forvaltnings­rett

Forvaltnings­rett

10. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

I den nye utgaven av «Forvaltningsrett» er hele teksten gjennomgått og videreutviklet, en rekke avsnitt er kommet til, mens andre er omskrevet eller tatt ut.

Bokens formål å få frem hovedlinjer, perspektiver og sammenheng i stoffet. Derfor er systematikken vital. Men innenfor de rammer den trekker opp, trer hovedlinjene best frem hvis de illustreres med lovbestemmelser, rettspraksis og annet mer konkret materiale. Alle disse elementene er med i den nye utgaven av «Forvaltningsrett».

Boken er ajourført for lovgivning og rettspraksis mv. frem til våren 2014. Også grunnlovsendringene i mai 2014 har kommet med.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2014
 • ISBN:
  9788215022994
 • Sider:
  592
 • Utgave:
  10. utgave

Andre utgaver av denne boken