Kjenne­tegns­rett

Kjenne­tegns­rett

3. utgave

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker.

Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester. De to tidligere utgavene av boken er gitt ut under navnet «Oversikt over norsk varemerkerett».

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2011
 • ISBN:
  9788215001302
 • Sider:
  536
 • Utgave:
  3. utgave