Kjenne­tegns­rett

Kjenne­tegns­rett

3. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker.

Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester. De to tidligere utgavene av boken er gitt ut under navnet «Oversikt over norsk varemerkerett».

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2011
 • Sider:
  536
 • Utgave:
  3. utgave