Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen

Tidligere professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (1990–1997).
Cand.jur. 1954.

Lassen er best kjent for sitt arbeid innen immaterialretten. Han var også sentral i opphavsrettsforskningen i Norge i mange år og tilbrakte sitt yrkesliv ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han ble cand.jur. i 1954 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet tilbrakte Lassen ett år som dommerfullmektig i Hafrsfjord før han i 1957 fikk stilling som universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Mellom 1961 og 1990 var han universitetslektor, førsteamanuensis og dosent. Han var professor fra 1990 til 1997, og deretter professor emeritus.

Lassen satt som konstituert dommer i Høyesterett i 1990 og 1992. I en periode var han også styreleder i Gyldendal Norsk Forlag. Gjennom vervene han påtok seg, bidro han til utviklingen av immaterialretten. Han var medlem, og i en periode leder, av Det sakkyndige råd for åndsverker. Han tok del i offentlige utredninger på området, skrev eneutredninger og var medlem av Patentstyrets 2. avdeling. Fra 1971 til 1973 ledet han Kunstnerstipendkomiteen.

Fra 1974 til 1997 var Lassen medredaktør for Tidsskrift for Rettsvitenskap, og han var i flere år redaktør for Norges Lover. Som redaktør for Knophs oversikt over Norges rett hadde Lassen mellom 1966 og 1993 ansvaret for syv revisjoner av verket. Boken er en videreføring av professor Ragnar Knophs inspirerende gjennomgang av jussens viktigste kunnskapsområder, som første gang ble utgitt i 1934.

Lassens Oversikt over norsk varemerkerett ble utgitt i 1989, og blir av flere ansett som hans hovedverk. Boken foreligger i dag under tittelen Kjennetegnsrett (3. utg. 2011), i revidert form og med advokat Are Stenvik som medforfatter. Lassen er også bidragsyter til professor Ole-Andreas Rognstads bok Opphavsrett (2009).

Bøker av Birger Stuevold Lassen

 • Rognstad, Ole-Andreas og Birger S. Lassen, Opphavsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2019.
 • Lassen, Birger S. og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., Universitetsforlaget 2011.
 • Rognstad, Ole-Andreas og Birger S. Lassen, Opphavsrett, Universitetsforlaget 2009.
 • Lassen, Birger S. og Are Stenvik, Designrett: en innføring, Cappelen Akademisk 2006.
 • Flock, Hans og Birger S. Lassen, Norges lover 1687-2003, Fagbokforlaget 2004.
 • Lassen, Birger S., Oversikt over norsk varemerkerett: B. 2, Institutt for privatrett 2003.
 • Lassen, Birger S., Oversikt over norsk varemerkerett: B. 1, Institutt for privatrett 2003.
 • Flock, Hans og Birger S. Lassen, Norges lover 1687-2001, Fagbokforlaget 2002.
 • Flock, Hans og Birger S. Lassen, Norges lover 1687-2000, Fagbokforlaget 2001.
 • Flock, Hans, Birger S. Lassen og Henrik Bull, Norges lover 1687-1999, Fagbokforlaget 2000.
 • Lassen, Birger S., De opphavsrettslige lånereglenes avgrensning av eneretten ved utnyttelse/sammenstilling av deler av verk og presentasjoner i «multimedia»-sammenheng: særlig med henblikk på sitatrettens utstrekning, Norwaco 1998.
 • Lassen, Birger S., Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Universitetsforlaget 1997.
 • Lassen, Birger S., Opphavsrettslige konvensjoner. En tekstsamling, Institutt for privatrett 1995.
 • Lassen, Birger S., Internasjonal opphavsrett: en innføring, Fondet til fremme for forskning på privatrettens område 1995.
 • Lassen, Birger S., Randbemerkninger til varemerkeretten 1995, Fondet til fremme for forskning på privatrettens område 1995.
 • Lassen, Birger S. og Birger V. Alness, Presentasjon av rettsvitenskapelige arbeider på norsk: med et forslag til norsk rettsvitenskapelig forkortelsesstandard, 3. utg., Stiftelsen Tidsskrift for rettsvitenskap 1993.
 • Lassen, Birger S., Knophs oversikt over Norges rett, 10. utg., Universitetsforlaget 1993.
 • Lassen, Birger S., Kontraktsrettslig representasjon: en lærebok med et avsnitt om kommisjon, 2. utg., Universitetsforlaget 1992.
 • Lassen, Birger S. og Magnus Aarbakke (red.), Norges lover 1685-1989, Lovsamlingsfondet ved det juridiske fakultet 1990.
 • Lassen, Birger S., Lærebok i norsk varemerkerett, Institutt for privatrett 1988.
 • Lassen, Birger S., Knophs oversikt over Norges rett, 9. utg., Universitetsforlaget 1987.
 • Lassen, Birger S., Betaling for sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner: en utredning, Universitetsforlaget 1985.
 • Lassen, Birger S., Studiemateriale i opphavsrett og tilgrensende områder, 2. utg., Institutt for privatrett 1984.
 • Lassen, Birger S., Knophs oversikt over Norges rett, 8. utg., Universitetsforlaget 1981.
 • Lassen, Birger S., Teachers and research personell at universities and advanced colleges shall as such not be considered employees, Stensil 1979.
 • Lassen, Birger S. Til TONOs forhistorie: komponistens fremføringsenerett, forspill og intermezzo non troppo dignitoso 1868-1887, Aschehoug 1976.
 • Andersen, Kristen, Birger S. Lassen og Arnljot Svendsen, .. Tanke og tone: til Knut Tvedt: 13 artikler, Aschehoug 1976.
 • Lassen, Birger S. og Knut S. Selmer, Knophs oversikt over Norges rett, 7. utg., Universitetsforlaget 1975.
 • Eckhoff, Torstein mfl., Gyldendals bok om lov og rett, Gyldendal 1974.
 • Lassen, Birger S. og Knut S. Selmer, Knophs oversikt over Norges rett, 6. utg., Universitetsforlaget 1973.
 • Lassen, Birger S. og Knut S. Selmer, Knophs oversikt over Norges rett, 5. utg., Universitetsforlaget 1969.
 • Lassen, Birger S., Diplomatisk konferanse i Stockholm, Det Kgl. Utenriksdepartement 1968.
 • Lassen, Birger S. og Knut S. Selmer, Knophs oversikt over Norges rett, 4. utg., Universitetsforlaget 1966.
 • Lassen, Birger S., Carsten Smith og Ingolf A. Vislie, Erstatning og trygd. Om ulykkestrygd og ikke kontraktsmessig erstatningsansvar i private arbeidsforhold, Akademisk forlag 1953.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler