Are Stenvik

Are Stenvik

Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Dr. juris 2001.

Stenvik er en av landets ledende jurister innen immaterialrett. Gjennom sitt forfatterskap har han etablert en sterk posisjon innen norsk industrielt rettsvern.

Stenvik ble cand.jur. i 1990 og var ansatt i BAHR fra 1990 til 1995 som advokatfullmektig og advokat. Han ble universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo i 1996 og tok den juridiske doktorgraden i 2001 på en avhandling om patentbeskyttelsers omfang. Året etter ble han professor ved Institutt for privatrett, hvor han frem til 2010 forsket og underviste innenfor områdene immaterialrett, erstatningsrett og obligasjonsrett.

Siden 2011 har Stenvik vært partner i BAHR, hvor han særlig jobber med immaterialrettslige tvister. Han har prosedert en rekke saker innenfor blant annet patent, varemerke og opphavsrett. Blant de mest omtalte sakene han har prosedert, er tvisten om opphavsretten til Il Tempo Gigante, som ble avgjort av Høyesterett i 2017.

Den første samlede fremstillingen av norsk patentrett i nyere tid ble skrevet av Stenvik i 1999. Han er også medredaktører av boken Aktuell immaterialrett (2009), som ble til gjennom et samarbeid mellom BAHR og Forskergruppen for marked, innovasjon og teknologi ved Institutt for privatrett. I boken tar forfatterne opp immateriellrettslige spørsmål knyttet til teknologisk og kommersiell utvikling.

I dag står Stenvik som medforfatter av Kjennetegnsrett (3. utgave, 2011), sammen med tidligere professor i rettsvitenskap Birger Stuevold Lassen. Sammen med forhenværende professor i rettsvitenskap Viggo Hagstrøm (1954–2013) har Stenvik også utgitt boken Erstatningsrett (2015). Deres samarbeid om boken begynte allerede i 2008. Stenvik er sammen med professor Finn Arnesen forfatter av Internasjonalisering og juridisk metode (2. utgave, 2015). Boken er en veileder for å finne frem til internasjonale normer og deres betydning for norsk rett.

Bøker av Are Stenvik

  • Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, Erstatningsrett, 2. utg., Universitetsforlaget 2019.
  • Arnesen, Finn og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, 2. utg., Universitetsforlaget 2015
  • Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik, Erstatningsrett, Universitetsforlaget 2015.
  • Stenvik, Are, Patentrett. Utdrag for markedsrett, Cappelen Damm Akademisk 2014.
  • Stenvik, Are, Patentrett, Cappelen Damm Akademisk 2013.
  • Lassen, Birger S. og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., Universitetsforlaget 2011.
  • Gundersen, Aase og Are Stenvik, Aktuell immaterialrett, Universitetsforlaget 2008.
  • Lassen, Birger S. og Are Stenvik, Designrett. En innføring, Cappelen Damm Akademisk 2006.
  • Stenvik, Are, Patenters beskyttelsesomfang, Cappelen Akademisk 2001.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler