Lov, sannhet, rett

Lov, sannhet, rett

Norges Høyeste­rett 200 år

«Lov, sannhet, rett - Norges Høyesterett 200 år» er Høyesteretts faglige jubileumsskrift til 200-årsjubileet i 2015.

Boken belyser Høyesteretts særlige rolle i det norske samfunnet, viser hva Høyesteretts arbeid og avgjørelser i hovedtrekk har ledet til på viktige rettsområder, og belyser noen viktige utviklingstrekk for institusjonen.

Artiklene i jubileumsskriftet er dels skrevet av Høyesteretts egne dommere og dels av fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.