Norsk inter­nasjonal skatte­rett

Norsk inter­nasjonal skatte­rett

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Boken drøfter sentrale skatte- og avgiftsmessige spørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investeringer og arbeid på tvers av landegrensene.

Dette innbefatter situasjoner hvor norske skattytere utøver virksomhet, investerer eller arbeider i utlandet, samt situasjoner hvor utenlandske skattytere gjør tilsvarende i Norge.

Hovedfokuset er på intern norsk skatterett og på de begrensninger i norsk beskatningsrett som følger av skatteavtalene og andre internasjonale avtaler som Norge har inngått. Boken omtaler i første rekke direkte inntektsbeskatning, og gir i tillegg en oversikt over reglene for norsk merverdiavgift og arveavgift i internasjonale forhold. Forfatterne gir en bred, grundig og systematisk gjennomgang av relevant regelverk, illustrert med rettspraksis og eksempler.

Advokatfirmaet Thommessen AS er et av Norges største advokatfirmaer med en velrenommert skatteavdeling. Thommessens skatteadvokater bistår norske og utenlandske forretningsklienter innenfor hele det skatterettslige området, både i forbindelse med generell skatterettslig rådgivning, etablering av virksomhet, internasjonale transaksjoner og omstruktureringer, klagebehandling og prosessoppdrag.

Følgende har blitt sagt om boken:

«Skatteadvokatene i Thommessen har gjort et kjempeløft med denne utgivelsen (…) (…) er det bare å være glad og takknemlig for denne tilveksten til norsk skatterettslitteratur.»

— Stig Sollund, Skatterett 2/2011.

Andre utgaver av denne boken