Henning Naas

Henning Naas

Tidligere partner i Advokatfirmaet Thommessen (1989–2015).
Master of Laws 1983.

Naas har i mange år gitt skatte- og selskapsrettslige råd i større transaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Særlig lang erfaring har han med strukturering av shipping-foretak og "Private Equity"-fond.

Naas ble cand. jur. i 1978 og tok en Master of Laws (LLM) ved University of Miami i 1983. Fra 1979 var Naas konsulent i Skattedirektoratet. Året etter fikk han stilling som førstekonsulent ved ligningskontoret i Bærum. Han var kontorsjef i Skattedirektoratets utenlandsseksjon fra 1982 til 1984.

I 1985 ble han advokatfullmektig i advokatfirmaet Krefting og Løchen, som fusjonerte med Thommessen i 1990. Han har vært partner siden 1989, og ledet Thommessens skatteavdeling i en årrekke. I 2002 fikk han møterett for Høyesterett. Naas har videre vært nasjonal rapportør både for International Bar Association og International Fiscal Association.

Sammen med flere av sine tidligere kolleger i Thommessen er Naas medforfatter av Norsk internasjonal skatterett. Boken behandler spørsmål om skatt som oppstår i Norge, når man driver aktivitet på tvers av landegrensene. Det er Naas som hadde det faglige hovedansvaret for bokens innhold.

Bøker av Henning Naas

Les mer her

Fagbøker