Kristine Ilstad

Kristine Ilstad

Fagansvarlig for Transfer Pricing i DNB Bank ASA.
Siv.øk. 1995, cand.jur. 2000.

Ilstad ble siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1995, før hun begynte på jusstudiet. Etter at hun ble cand.jur. i 2000, jobbet hun i Advokatfirma Thommessen AS som skatteadvokat (2001–2013). Fra høsten 2013 jobber hun i skatteseksjonen i DNB Bank ASA og har et globalt fagansvar for internprising (Transfer Pricing) i DNB-konsernet.

Hun har hatt en rekke verv innen den internasjonale skatteforeningen International Fiscal Association (IFA), blant annet som medlem og leder av Young IFA Network Central Committee (2010–2015). Hun han også vært styremedlem og sekretær for den norske grenen av organisasjonen fra 2003 til 2015.

Sammen med Henning Naas, Christian Bruusgaard og Christian Svensen er Ilstad medforfatter til boken Norsk internasjonal skatterett (2011).

Bøker av Kristine Ilstad

Fagbøker