Norsk konkurranse­rett

Norsk konkurranse­rett

Bind II – prosess og sanksjoner

NORSK KONKURRANSERETT BIND I og II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven.

Bind II dekker konkurranseprosessen fra sakens start til endelig vedtak/dom. Aktuelle emner er bl.a. konkurransemyndighetenes etterforskningsfullmakter, selvinkrimineringsvernet og myndighetenes veiledningsplikt. Videre behandles den materielle vedtakskompetansen, herunder utmåling av overtredelsesgebyr og straff. Bindet inneholder en egen del om privat håndhevelse av konkurransereglene, med fokus på erstatningsansvar.

Bind II er skrevet av formann i konkurranselovutvalget prof. dr. juris Hans Petter Graver og førsteamanuensis dr. juris Erling Hjelmeng. Begge er tilknyttet Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2006
 • ISBN:
  9788215010335
 • Sider:
  207
 • Utgave:
  1. utgave